Intermediair voor het aanvragen van een VOG bij Dienst Justis
Intermediair voor het aanvragen van een VOG bij Dienst Justis

VOG aanvragen

Voor slechts €41,15 zetten wij bij De-vog.nl uw aanvraag klaar en sturen deze naar Dienst Justis. Let op: dit bedrag dekt enkel onze verwerkingskosten. U moet nog €33,85 aan legeskosten betalen aan Justis.

Geen bezoek aan het gemeentehuis nodig

Een vlotte pre-screening door VOG Direct

Via een veilig en betrouwbaar systeem

Slechts binnen één minuut

Online VOG Aanvragen: Sla de Gemeentelijke Afspraak Over

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) bewijst dat uw verleden in overeenstemming is met de functie of het doel waarvoor u solliciteert, door te verifiëren dat u niet beschikt over een strafrechtelijk verleden dat hiermee in conflict komt. Het is essentieel om het juiste trefwoord te gebruiken, aangezien bepaalde strafbare feiten u mogelijk ongeschikt maken voor specifieke rollen, terwijl ze voor andere functies geen belemmering vormen.

Een VOG aanvragen is een proces waar velen van u al mee bekend zijn. Dankzij de diensten van tussenpersoon vog-direct.nl is het nu mogelijk om dit proces te versnellen en de noodzaak om persoonlijk naar de gemeente te gaan, te omzeilen. Dit resulteert in een aanzienlijke tijdsbesparing en een gestroomlijnde aanvraagprocedure.

Wanneer is het Noodzakelijk om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te Verkrijgen?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is essentieel voor posities die omgang met gevoelige data, financiële middelen, of de zorg voor kwetsbare groepen vereisen. Dit certificaat is een standaardvereiste in sectoren zoals de gezondheidszorg, overheidsdiensten, onderwijs, accountancy, juridische beroepen, en bij taxidiensten. Hoewel bepaalde functies altijd een VOG verlangen, ligt de uiteindelijke beslissing bij de werkgever of een kandidaat dit bewijs van goed gedrag moet overleggen.

Individuele Beoordeling van Alle VOG Aanvragen

Overweegt u een carrière als taxichauffeur maar heeft u een geschiedenis van rijden onder invloed? Dan kan uw aanvraag voor een Verklaring van Goed Gedrag afgekeurd worden. Echter, als u accountant wilt worden, speelt een eerdere veroordeling voor rijden onder invloed meestal geen rol. Dit principe is wederkerig; iemand die veroordeeld is voor fraude kan misschien nog steeds aan de slag als chauffeur, maar niet in een accountancyfunctie.

Hoe Kan Men Online een VOG Aanvragen?

Regel uw officiële Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) snel en eenvoudig via vog-direct.nl voor slechts €41,15. Start het aanvraagproces binnen een minuut door uw essentiële gegevens in te vullen, waaronder naam, adres, telefoonnummer, de reden voor uw VOG-aanvraag en de naam van de organisatie waar u solliciteert. Bij vog-direct.nl leiden we het voorselectieproces, voeren een initiële screening uit, en dienen uw aanvraag in bij Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, waardoor het proces voor u vereenvoudigd wordt. Let op: de genoemde €41,15 zijn enkel de verwerkingskosten; er komen nog €33,85 aan legeskosten bij Justis bij.

01.

Dien een Verklaringaanvraag in.

Verkrijg de verklaring: Via onze website kunt u uw VOG aanvragen. U betaalt dan aan Justis verwerkingskosten van €41,15 en lege kosten van €33,85.

02.

Beheer door vog-direct

Na beoordeling van uw aanvraag, ondernemen wij binnen één dag actie.

03.

Registratie bij Justis

Wij registreren uw gegevens bij Dienst Justis; bevestig met uw DigiD. U ontvangt een e-mail om €33,85 legeskosten te betalen. Totaalbedrag voor uw VOG is €75,00.

04.

Verifiëren en Betalen

Dienst Justis stuurt u een e-mail om het echte screeningproces te starten.

05.

Uitslag per Post

Na beoordeling van uw profiel, stuurt Dienst Justis u per post de uitslag.

06.

Afgewezen?

Wij helpen u bij het indienen van bezwaar als Dienst Justis uw VOG-aanvraag afwijst. Houd er rekening mee dat de aanvraagkosten niet restitueerbaar zijn.

Stappenplan

01.

Vraag een verklaring aan.

VOG aanvragen via onze site: €41,15 verwerkingskosten, later €33,85 legeskosten aan Justis.

02.

Controle door De-V0G

De controle van uw aanvraag: deze voeren we binnen een etmaal na het versturen ervan uit.

03.

Aanmelden bij Justis

Bij Justis: Uw gegevens worden gemeld bij Dienst Justis. Bevestig aanvraag met DigiD. Betaal €33,85 legeskosten per e-mail. Totaal: €75,00.

04.

Bevestig en betaal

U ontvangt een e-mail van Dienst Justis om het feitelijke screeningsproces te starten.

05.

Uitslag per post

Dienst Justis screent uw profiel en verstuurt u zijn beslissing per post.

06.

Afgewezen?

Bij afwijzing: We helpen met bezwaarschrift en heroverweging bij Dienst Justis. Aanvraagkosten zijn niet terug te krijgen.

Een VOG is Niet Alleen voor Werkdoeleinden Noodzakelijk

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is niet alleen van belang voor betaalde posities; de toepassingen zijn veelzijdiger dan veel mensen zich realiseren. Naast werkgerelateerde aanvragen is een VOG ook noodzakelijk voor het verkrijgen van woningen, het aanvragen van diverse vergunningen, visumaanvragen en immigratieprocedures, vrijwilligersposities binnen sportorganisaties, lidmaatschap van schietclubs, of gedurende het adoptieproces.

Vereenvoudigde Online Aanvraagprocedure

Voorheen was men voor de aanvraag van een VOG afhankelijk van de afdeling Burgerzaken bij de gemeente. Echter, de mogelijkheid om een VOG online aan te vragen heeft het proces aanzienlijk vereenvoudigd. Aanvankelijk was deze online service beschikbaar gesteld voor werkgevers die met eHerkenning een aanvraag konden starten, een systeem dat bedrijven in staat stelt zich online te identificeren bij overheidsdiensten.

Nu biedt vog-direct.nl een gestroomlijnde online service voor het aanvragen van uw VOG. Ons platform maakt het proces efficiënt en bespaart u waardevolle tijd door het elimineren van de noodzaak om persoonlijk naar de gemeente te gaan, zowel voor het maken van de afspraak als voor de wachttijd die daar doorgaans mee gepaard gaat.

Wat Houdt de Werking van Dienst Justis In?

Dien snel uw officiële VOG-aanvraag in via vog-direct.nl voor €41,15. Let op: dit bedrag dekt alleen de verwerkingskosten. Je moet nog €33,85 legeskosten betalen bij Justis.

Op onze website wordt u gevraagd essentiële gegevens in te vullen, waaronder de reden van uw VOG-aanvraag, de naam van de organisatie of het bedrijf waar u solliciteert, en uw persoonlijke contactgegevens zoals naam, telefoonnummer en adres. Wij van vog-direct.nl nemen de voorselectie voor onze rekening, wat inhoudt dat wij niet alleen de voorselectie uitvoeren maar ook uw aanvraag indienen bij de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

VOG Aanvragen voor Alle Leeftijden

In Nederland is er een specifieke leeftijdsgrens van 23 jaar voor het aanvragen van een Verklaring van Goed Gedrag. Dit betekent dat personen van 23 jaar of ouder beoordeeld worden op basis van hun gedrag in de laatste vier jaar. Voor jongeren onder de 23 jaar geldt een kortere termijn van twee jaar. Gezien strafbare feiten vanaf 12 jaar geregistreerd kunnen worden, wordt een VOG steeds vaker noodzakelijk, zelfs voor parttime banen. Het aanvragen van een VOG is daarmee een belangrijke stap voor veel Nederlanders, ongeacht hun leeftijd.

FAQs

Het is niet alledaags dat u een Verklaring van Goed Gedrag aanvraagt. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om geheel vrijblijvend contact met ons op te nemen. Wij bieden ook antwoorden op veelgestelde vragen, die wellicht enige van uw zorgen kunnen verhelpen.

VOG

Door online een Verklaring van Goed Gedrag aan te vragen, elimineert u de noodzaak om persoonlijk naar de gemeente te gaan. U kunt uw aanvraag gemakkelijk vanuit het comfort van uw eigen huis indienen, op elk gewenst moment. In tegenstelling tot het aanvraagproces bij de gemeente, waar u een afspraak moet plannen bij de balie van Burgerzaken.

Een Verklaring van Goed Gedrag, eveneens bekend als een Certificaat van Goed Gedrag, dient als een officiële bevestiging dat uw verleden vrij is van criminele activiteiten die uw geschiktheid voor specifieke functies in de weg zouden staan. Dit document is een vereiste voor talrijke beroepen, maar ook werkgevers uit diverse andere sectoren kunnen de afgifte ervan verlangen. De Verklaring van Goed Gedrag is het enige officiële bewijs dat hiervoor kan worden aangevraagd.

Dienst Justis hanteert zowel specifieke als algemene screeningsprofielen voor het beoordelen van aanvragen voor een Verklaring van Goed Gedrag. Deze profielen zijn afgestemd op de functies die dergelijke verklaringen noodzakelijk achten, zoals bijvoorbeeld voor leraren en taxichauffeurs. De belangrijkste risicoaspecten die binnen het standaard screeningsprofiel worden bekeken, omvatten informatiebeheer, financieel beheer en zakelijke integriteit.

Een Verklaring van Goed Gedrag kan aangevraagd worden door werkgevers, werknemers en rechtspersonen, wat vaak essentieel is voor bedrijven die achtergrondonderzoeken verrichten op toekomstige medewerkers. Werknemers hebben de mogelijkheid om zelf een Verklaring van Goed Gedrag aan te vragen, niet alleen voor werkdoeleinden maar ook voor stages, het verkrijgen van vergunningen, visa of voor bepaalde lidmaatschappen. Rechtspersonen vereisen op hun beurt een Verklaring van Goed Gedrag voor activiteiten zoals het verkrijgen van lidmaatschap bij handelsorganisaties.

Het aanvragen van een Verklaring van Goed Gedrag online is ook mogelijk voor personen uit het buitenland, mits zij een vast adres in Nederland hebben en ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente. Indien u niet ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente, bijvoorbeeld omdat u permanent in het buitenland verblijft, is een online aanvraag niet mogelijk.

Desondanks is het nog steeds haalbaar om een Verklaring van Goed Gedrag te verkrijgen via alternatieve routes. In zo’n geval dient u direct contact op te nemen met Dienst Justis om de vereiste documentatie aan te vragen. De kosten voor de verklaring bedragen €41,35. Houd er rekening mee dat betalingen vanaf een buitenlands bankrekeningnummer extra kosten kunnen met zich meebrengen.

Mogelijk heeft u een nieuwe baan gekregen waarvoor een VOG vereist is. Een VOG is vaak een (wettelijke) vereiste voor functies die betrekking hebben op kwetsbare groepen en producten, vertrouwelijke informatie, of bijvoorbeeld financiële transacties. Door uw VOG te raadplegen, kunt u controleren of u ooit een misdrijf heeft begaan.

Eenmaal ingediend, kan uw VOG-aanvraag via vog-direct.nl niet worden geannuleerd. Aangezien we onze diensten onmiddellijk na aanvraag in werking zetten, is het niet mogelijk om een terugbetaling te verrichten. Echter, u heeft de optie om de betaling aan Dienst Justis niet te voltooien. Als u kiest om deze betaling niet te doen, zal uw aanvraag automatisch worden geannuleerd.

VOG Aanvragen Procedure

Voor het online aanvragen van een Verklaring van Goed Gedrag zijn drie zaken vereist. Ten eerste moet u ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente. Verder zijn iDeal, voor het voltooien van de betaling, en een DigiD, uw digitale identificatie voor diensten van de overheid, noodzakelijk.

Na ontvangst van een bevestigingsmail van Dienst Justis over het starten van het screeningproces, duurt het één tot vier weken voordat u het officiële document met de eindbeslissing per post ontvangt. De duur van het screeningproces is afhankelijk van meerdere factoren, zoals het aantal lopende aanvragen op het moment dat u de uwe indient en de aanwezigheid van eventuele strafbare feiten in uw dossier.

Een directe aanvraag voor een Verklaring van Goed Gedrag is uitsluitend mogelijk onder specifieke voorwaarden, zoals bij adoptieprocedures of voor werkzaamheden in het buitenland. In deze gevallen volgt u opnieuw de procedure zoals op deze pagina beschreven, startend met de initiële stappen. Na het indienen van een standaard aanvraag voor een Verklaring van Goed Gedrag, heeft u de mogelijkheid om Dienst Justis te verzoeken het beoordelingsproces te versnellen.

Het niet aanvragen van een Verklaring van Goed Gedrag, of een afwijzing ervan, kan ongunstige effecten hebben op het doeleinde waarvoor u solliciteert. Zonder goedkeuring van uw aanvraag bestaat de kans dat u niet wordt aangenomen voor de positie waarop u heeft gesolliciteerd. Dit is van toepassing op zowel nieuw aangenomen personeel als medewerkers die reeds enige tijd in een bepaalde functie werkzaam zijn. Het afwijzen van een verzoek van uw werkgever om periodiek een Verklaring van Goed Gedrag te overleggen, kan eveneens een negatieve invloed hebben op uw toekomstige werkprestaties.

De beoordeling van uw aanvraag voor een Verklaring van Goed Gedrag is afhankelijk van het doeleinde van uw aanvraag en de specifieke ’terugkijkperiode’ die geldt voor het door u begane misdrijf. Voor misdrijven geldt doorgaans een terugkijkperiode van vier jaar, wat betekent dat een strafrechtelijke veroordeling tot vier jaar na de datum van veroordeling invloed kan hebben op uw aanvraag. Seksuele misdrijven en andere zware delicten kunnen aan een langere of onbepaalde terugkijkperiode onderworpen zijn. Voor personen onder de 23 jaar hanteert Dienst Justis een terugkijkperiode van twee jaar.

Ja, dat klopt. Personen die nooit zijn veroordeeld voor een misdrijf ontvangen zonder problemen een Verklaring van Goed Gedrag.

De geldigheidsduur van een Verklaring van Goed Gedrag wordt bepaald door de organisatie die deze van u vereist. Als u reeds in het bezit bent van een dergelijke verklaring, controleer dan bij uw werkgever of de uitgiftedatum nog binnen de acceptabele termijn valt. Het is belangrijk om te weten dat in bepaalde branches, zoals de kinderopvang en de gezondheidszorg, regelmatig een nieuwe Verklaring van Goed Gedrag nodig kan zijn.

Een “Voornemen tot Afwijzing” vormt een belangrijk aandachtspunt van Dienst Justis bij het afwijzen van een aanvraag. Dit betekent dat Dienst Justis strafbare feiten heeft gevonden in het kader van uw aanvraag, wat leidt tot een voorlopige beslissing tot afwijzing. U krijgt twee weken de tijd vanaf het moment dat u deze kennisgeving ontvangt om hierop te reageren, hetzij online, hetzij schriftelijk. Het Ministerie van Justitie zal geen definitieve beslissing nemen voordat deze fase is voltooid. Bij een definitieve afwijzing wordt er altijd een verklaring voor de beslissing gegeven. Indien u het niet eens bent met deze beslissing, heeft u zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen.

Algemene Vragen

Dienst Justis begint met te beoordelen of er binnen een vastgestelde periode een relevant misdrijf heeft plaatsgevonden. Op basis van een belangenafweging wordt daarna beslist of een Verklaring van Goed Gedrag wordt verstrekt. Bij deze afweging wordt niet alleen gekeken naar de relevantie van het misdrijf, maar ook naar hoe vaak u met de wet in aanraking bent gekomen, de ernst van het delict, de periode waarbinnen de misdrijven zijn begaan, de specifieke omstandigheden van het misdrijf of de misdrijven en uw leeftijd.

Bij het aanvragen van een VOG zijn er twee betalingsmomenten. Eerst betaalt u een bedrag aan vog-direct.nl voor het controleren en doorsturen van uw aanvraag naar Dienst Justis. Vervolgens ontvangt u van hen een betalingsverzoek van €33,85. De totale kosten komen hiermee op €75,00. Het bedrag van €33,85 hoeft alleen betaald te worden als uw werkgever de aanvraag voor uw Verklaring van Goed Gedrag namens u indient.

Het is niet correct om te stellen dat de kosten voor het aanvragen van een Verklaring van Goed Gedrag inclusief of exclusief btw zijn, aangezien de kosten voor een digitale aanvraag vrijgesteld zijn van btw.

Wanneer u uw aanvraag indient via vog-direct.nl, zal Dienst Justis u op werkdagen binnen 24 uur een bevestigingsmail sturen. Aanpassingen aan uw aanvraag zijn mogelijk tot het moment van betaling. Voor dergelijke wijzigingen kunt u contact met ons opnemen.

Vanwege toepasselijke privacywetgeving is vog-direct.nl niet bevoegd om namens u navraag te doen bij Dienst Justis over de status van uw VOG-aanvraag. U dient zelf direct contact op te nemen. De snelste manier om dit te doen is per telefoon, via het nummer 088 9982200. Hierbij gelden de standaard belkosten.

Een Verklaring van Goed Gedrag bevat uw persoonlijke gegevens. Door privacywetgeving mag deze verklaring alleen aan u persoonlijk worden overhandigd. Daarna bent u degene die de informatie uit uw Verklaring van Goed Gedrag kan delen met uw werkgever, de aanvragende partij, of de relevante organisatie.

De officiële documenten worden standaard in het Nederlands naar u opgestuurd, met een beknopte toelichting in het Engels. Dienst Justis verstrekt de VOG niet in andere talen. Indien u een vertaling nodig heeft voor werkdoeleinden in het buitenland, dient u een beëdigde vertaler in te schakelen voor de vertaling.

Deze vertaling vangt de kern van de originele Engelse tekst en belicht de cruciale aspecten en stappen betrokken bij het aanvragen van een Verklaring van Goed Gedrag (VOG) in Nederland. Het benadrukt het gemak van online aanvragen, de functie van Dienst Justis, en de diverse omstandigheden en factoren die het aanvraagproces beïnvloeden.